ÜRÜN SEÇİCİSİ

Yüksek Güvenlik:

Betafence, yüksek güvenlik ihtiyacı duyulan askeri üsler, sınırlar, depo ve antrepolar, enerji santralleri, stratejik önemi olan tesisler vb. alanlar için tırmanmayı engelleyici göz aralıklarına sahip çit sistemleri ile uygun çözümler sunar.

Betafence çit sistemleri yüksek dayanımı ve çağdaş görünümü sayesinde kullanıldığı alanlarda güvenlik ve çevreleme ihtiyaçlarını hiçbir bakım gerektirmeden uzun yıllar sağlar.