ÜRÜN SEÇİCİSİ

Mobil ve Geçici Çit:

Özellikle şehir içerisinde yapılan inşaat çalışma alanlarının güvenliğe alınması, geniş halk kitlelerinin katıldığı organizasyonlarda yönlendirme ve düzenleme amaçlı uygulamalar, spor faaliyetlerinin çevrelenmesi ve benzeri uygulamalarda Tempofor geçici güvenlik bariyer sistemi çağdaş bir çevre güvenliği sunar.